About SMART ViZiON

Mijn passie, fascinatie en ambitie is  ‘Innovatief verbinden’  …  Het realiseren van gestroomlijnde integrale samenwerkingen om zo soepel en efficiënt mogelijk aan de klantbehoefte te kunnen voldoen’.

build_puzzle_bridge_pc_400_clrSterke verbindingen, leiden tot flow en laten processen soepel en snel verlopen. Samenwerken levert plezier, vernieuwing én resultaat op wanneer mensen en organisaties goed bij elkaar aansluiten en hun kennis en ervaringen met elkaar delen. Dat vraagt om een setting waarbinnen iedereen kijkt hoe zijn eigen belangen en doelen passen in het gemeenschappelijk grotere doel.

Mijn doel is om deze verbindingen samen met U tot stand te brengen, begrip te creëren voor elkaar en elkaars business …


SMART ViZiON is ontstaan vanuit mijn fascinatie voor processen en mijn overtuiging dat alles onderdeel is van een groter samenhangend geheel.

Tijdens mijn loopbaan heb ik via een aantal mooie verandertrajecten het voorrecht gehad bij verschillende organisaties mee te mogen kijken in hun processen.

Wat me is opgevallen is dat organisaties vaak niet de juiste flow hebben om processen soepel te laten verlopen en dat de samenwerking en verbindingen tussen e.g. de verschillende afdelingen niet voldoende op elkaar zijn afgestemd. Ook ondersteunende systemen bieden vaak niet voldoende aansluiting

De key-factor hierbij is het menselijk proces …   elkaar (leren) verstaan en begrijpen om samen te kunnen werken aan een groter gemeenschappelijke doel

infosharingbridge

Een feilloze samenwerking, “Liaison“, tussen processen, systeem  en mensen

Succes door Verbinding” … ook binnen uw organisatie….

Sabine Lips

Reacties zijn uitgeschakeld.