“Overbruggen van de kloof tussen hamer & toetsenbord”

Het bedrijfsleven digitaliseert in rap tempo. Er komen steeds meer technologische hulpmiddelen beschikbaar waardoor producten, processen, businessmodellen en bedrijfsculturen veranderen. Om snel in te kunnen spelen op deze veranderingen en de concurrentie voor te blijven, moeten bedrijven zich anders organiseren. Hierbij zijn digitalisering, digitale transformatie en ERP-implementatie veelgebruikte termen. Maar wat houden deze termen nou precies in?

Digitalisering is het digitaal maken van een bepaald onderdeel van het bedrijf, zoals het maken van een webshop, klantportaal of het bouwen van een app.

Digitale transformatie gaat vooral over de inzet van (digitale) technologieën en de impact die dit heeft op de manier waarop een bedrijf wordt geleid, de verdienmodellen, bedrijfsprocessen, de klantbenadering. Digitale transformatie heeft invloed op de bedrijfscultuur en werknemers en brengt een grote uitdaging met zich mee op het gebied van organisatieverandering.

Een ERP[1] implementatie is het proces waarin een organisatie de belangrijkste delen van de bedrijfsvoering integreert en automatiseert met als doel processen te ondersteunen. Een implementatie betekend tevens grote organisatieveranderingen. ERP integreert namelijk processen in één overkoepelend geautomatiseerd systeem én stroomlijnt informatie door de héle organisatie. Dit maakt aanpassingen op de manier van samenwerken noodzakelijk.

Digitalisering, digitale transformatie en ERP implementatie zijn niet los van elkaar de zien. ERP is een belangrijk vertrekpunt voor een digitale bedrijfsvoering. ’Digitalisering’ moet ervoor zorgen dat de gekozen digitale hulpmiddelen zo veel mogelijk geïntegreerd worden met het ERP-systeem. Dit maakt dat werkzaamheden steeds ‘digitaler’ uitgevoerd moeten worden. ‘Digitale transformatie’ moet er voor zorgen dat hierbij iedereen binnen de organisatie, tot op de werkvloer, geholpen wordt. Een digitale transformatie valt of staat immers met de betrokkenheid van mensen.

[1] ERP is de afkorting voor Enterprise Resource Planning.

Digitale transformatie vs. ERP Implementatie